Sunday, July 31, 2011

Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 3 Week 6 [1st August 2011~5th August 2011] Group 2

Lower Secondary

Patrolling ICs:
Kimi
Jolene Tan

Staircase Duty:
Spiral Staircase Lvl 1: Jia Suan, Hui Wen
Near Council Room: Joel, Shu Yan
Near Canteen Girls’ Toilet: Alicia, Mei Chun

Canteen Entrances:
Near the Bookshop: Jing Yuan, Si Qi

Near the Field: Glenn, Jia Ning, Afiqah


Near the Quadrangle: Yong Xuan, Choon Lei,

Canteen between the stalls:
Councilors:
Georgia
Hui Qi

Upper Secondary

Shift 1:

Patrolling ICs:
Lvl 3: Cheryl
Lvl 4: Shaw En

Staircase Duty:
Spiral Staircase Lvl 1: Joey, Say Hao
Near Council Room: Michelle
Near Canteen Girls’ Toilet: Beatrice Lee

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Khalisah
Near the Field: Soo Peng
Near the Quadrangle: Andrea, Basyirah

Canteen between the stalls
Councilors:
Jenna

Shift 2:

Patrolling ICs:
Lvl 3: Shi Ting
Lvl 4: Le’schane

Staircase Duty:
Spiral Staircase Lvl 1: Lyon, Feng Xia
Near Council Room: Yi Jia
Near Canteen Girls’ Toilet:  Zhi Wei

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Rui Yuan
Near the Field: Chi Ling, Jeslin
Near the Quadrangle: Jolene Foo

Canteen between the stalls
Councilors:
Carey

NCSC Duty List T3W5 C

Nan Chiau High School Student Council Canteen Duty List Term 3 Week 5 [23 rd  July 2018 - 27 th  July 2018] Lower Secondary Cante...