Saturday, May 19, 2018

NCSC Duty List T2W10 C

Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 2 Week 10 [21st May 2018 - 25th May 2018]

Lower Secondary

Canteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Jing Jie
Parade Square: Lecia
Field Area: Megan and Stuart

Shift 1: (First 25 mins of recess, 10.15am-10.40am or 11.00am-11.25am)
Patrolling ICs: Hildah and Tze Aan
CWO: Jasmine

Shift 2: (Last 25 mins of recess, 10.35am-11.00am or 11.20am to 11.45am)
Patrolling ICs: Faith and Joshua
CWO: An Qi


Upper Secondary
21/5 (Mon) only
Shift 1: (First 25 mins of recess, 10.15am-10.40am or 11.00am-11.25am)
Bookshop Pathway: Katherine
Parade Square: Li Xian and Andrea
Field Area: Casey and Quek Xiang
Patrolling IC: Shu Min
CWO: Cheryl

Shift 2: (Last 25 mins of recess, 10.35am-11.00am or 11.20am to 11.45am)
Bookshop Pathway: Wen Yi
Parade Square: Jia Yi and Yeow Kang
Field Area: Joven and Shu Juan
Patrolling IC: Gavin
CWO: Nicholas
22/5 (Tues) - 25/5 (Fri)
Canteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Yuxin
Parade Square: JiaYe and Shannon
Field Area: Jing Xuan, Elaine and Laura

Shift 1: (First 25 mins of recess, 10.15am-10.40am or 11.00am-11.25am)
Patrolling ICs: Jin Kang and Clarence
CWO: Justin

Shift 2: (Last 25 mins of recess, 10.35am-11.00am or 11.20am to 11.45am)
Patrolling IC: Dynn Eon
CWO: Erica
NCSC Duty List T2W10

Nan Chiau High School
Student Council

Weekly Duty List

Term 2 Week 10 [21st May 2018 - 25th May 2018]
Morning Duty: Group 2


Command and Pledge
EXCO-In-Charge: Jing Xuan

Announcement Maker
EXCO-In-Charge: Sok Yang 

Flags
National: Shannon
SHHK: Elise
School: Jin Kang

Side Gate
EXCO-In-Charge: Jian Wei
Councillors: Erica and Hildah

Patrolling
EXCO-In-Charge: Jian San
Upper Patrol: Clarence
Lower Patrol: An Qi

Main Gate
EXCOs-In-Charge: Dickson and Jolene
Councillors: Stuart

Staircase beside DNT Room
EXCO-In-Charge: Elaine
Councillors: Justin, Yuxin and Faith


Patrol around School
EXCO-In-Charge: Elaine

Canteen Chaser
EXCO-In-Charge: Laura
Councillor: Megan

NCSC Duty List T2W10 Cove

Nan Chiau High School
Student Council

Weekly Duty List


Term 2 Week 10 [21th May 2018 - 25th May 2018]
Timings: 3.00pm to 5.30pm
COVE - Games Room

Deployments

Monday: Emily and Stuart
Tuesday: Jing Jie and Jian Wei
Wednesday: -
Thursday: ZhiYan and Jolene
Friday: -

Sunday, May 13, 2018

NCSC Duty List T2W9

Nan Chiau High School
Student Council

Weekly Duty List

Term 2 Week 9 [15th May 2018 - 18th May 2018]
Morning Duty: Group 1


Command and Pledge
EXCO-In-Charge: Casey

Announcement Maker
EXCOs-In-Charge: Yeow Kang and Dickson 

Flags
National: Yilin
SHHK: Yuki and Jin Kang
School: Jia Yi

Side Gate
EXCOs-In-Charge: Zu Wei, Shannon, Zi Yang and Jing Xuan
Councillors: Clarisse and Nicole

Patrolling
EXCO-In-Charge: Felecia 
Upper Patrol: Bryan and Emily
Lower Patrol: Gerald and Wei Xuan

Main Gate
EXCOs-In-Charge: Katherine and Elise
Councillors: Yu Ting and Zoe

Staircase beside DNT Room
EXCOs-In-Charge: Yi Ning, Wen Yi, Cheryl, Joanna, Elaine and Jian San
Councillors: Adriel, Nicholas and Ethel


Patrol around School
EXCOs-In-Charge: Yi Ning, Wen Yi, Cheryl, Joanna, Elaine and Jian San

Canteen Chaser
EXCOs-In-Charge: Kyrene and Sok Yang
Councillor: Min Yao

NCSC Duty List T2W9 C

Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 2 Week 9 [15th May 2018 - 18th May 2018]

Lower Secondary

Canteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Branda
Field Area: Yu Qing and Emily
Parade Square: Nicole

Shift 1: (First 25 mins of recess, 10.15am-10.40am or 11.00am-11.25am)
Patrolling IC: Zroy and ZhiYan
CWO: Wei Xuan

Shift 2: (Last 25 mins of recess, 10.35am-11.00am or 11.20am to 11.45am)
Patrolling ICs: Zenden and Zoe
CWO: Min Yao

Upper Secondary


Shift 1: (First 25 mins of recess, 10.00am-10.25am or 10.45am-11.10am)
Bookshop Pathway: Felecia and Jian San
Parade Square: Yu'En and Adriel
Field Area: Yilin, Dickson and Elise
Patrolling ICs: Miki, Bryan and Jolene
CWO: Kyrene and Damien

Shift 2: (Last 25 mins of recess, 10.20am-10.45am or 11.05am to 11.30am)
Bookshop Pathway: Ethel and Yu Ting
Parade Square: Gerald and Zu Wei
Field Area: Yuki, Sok Yang and Clarisse
Patrolling ICs: Yi Ning, Xin Yi and Jian Wei
CWO: Zi Yang and Joanna

NCSC Duty List T2W9 Cove

Nan Chiau High School
Student Council

Weekly Duty List


Term 2 Week 9 [15th May 2018 - 18th May 2018]
Timings: 3.00pm to 5.30pm
COVE - Games Room

Deployments

Monday: -
Tuesday: Wei Xuan and Zenden
Wednesday: Faith and Jolene
Thursday: ZhiYan and Yu'En
Friday: Hildah and Elaine

Groupings for Term 2 (W9 & W10) 2018

Morning DutyGROUP 1GROUP 2
Nicole Tan Sze TongHildah Bernadette Hia Yen Qi
Koh Wei XuanTan An Qi
Emily Megan HoTan Xuan Qi Faith
Chong Chin Hui, ZoeStuart Khaw Zi Xiang
Tham Min YaoChew Yu Yuen Megan
Bryan Shee Le WeiWee Wan Qing Erica
Neo Xin Yi, EthelTan Kuan Jue Clarence
Gerald Ong Yu RenGoh Zhong Kian, Justin
Aw Erng Heng, ClarisseWang Yuxin
Nicholas Lam Jun XianQuek Xiang
Wang Yu TingGavin Lim Jun Wei
Adriel LewiAndrea Tan Wan Xuan

GROUP 3GROUP 4
Soh Yu QingCheng Jing Jie
Ke ZhiYanSoh Tze Aan
Hong BrandaJoshua Ng Chun How
Tan Chi Siang, ZendenTham Yi Xuan, Lecia
Zroy Yeo Kai JiaJasmine Tang Min Hui
Yeo Jian WeiLee Dynn Eon
Lai Yu'EnLu JiaYe
Jolene Chia Zu LinLaura Lai Jia En
Miki Tan Wei XiWong Shu Juan
Damien Koh Ke QunTeo Shu Min
Yang Xin YiNg Chng Kai Joven
Toh Li Xian

Recess Duty


Odd weekEven Week
Nicole Yu QingHildahJing Jie
Wei XuanZhiYanAn QiTze Aan
EmilyBrandaFaithJoshua
ZoeZendenStuartLecia
Min YaoZroyMeganJasmine
Bryan Jian WeiEricaDynn Eon
EthelYu'EnClarenceJiaYe
DicksonSok YangJustinLaura
GeraldJoleneJing XuanJin Kang
Jian SanClarisseShannonElaine
KyreneEliseYu XinShu Juan
Yu TingMikiQuek XiangShu Min
AdrielDamienGavinJoven
JoannaXin YiAndreaLi Xian
Yi NingYilinWen YiCasey
Felecia Zu WeiCheryl Nicholas
YukiZi YangJia YiYeow Kang

Katherine 

Saturday, May 5, 2018

NCSC Duty T2W8

Nan Chiau High School
Student Council

Weekly Duty List

Term 2 Week 8 [7th May 2018- 11th May 2018]Command and Pledge
EXCOs-In-Charge: Jia Yi and Shannon

Announcement Maker
EXCOs-In-Charge: Zi Yang and Jing Xuan

Flags
National: Katherine
SHHK: Felecia and Jian San
School: Yilin and Elaine

Side Gate
EXCOs-In-Charge: Casey, Elise, Kyrene and Sok Yang

Main Gate
EXCOs-In-Charge: Yuki and Zu Wei 

NCSC Duty List T4W6

Nan Chiau High School Student Council Weekly Duty List Term 4 Week 6 [22 nd October 2019 - 23 rd October 2019] Morning...