Monday, January 2, 2017

Groupings for Term 1

Morning Duty

Group 1
Group 2
WANG YUTING
LAURA LAI JIA EN
LIM ZI YANG
LIM JIAN SAN
ANDREA TAN WAN XUAN
TEO SHU MIN
DAMIEN KOH KE QUN
GOH ZHONG KIAN, JUSTIN
FELECIA CHE YIN HUI
BRYAN SHEE LE WEI
TOH LI XIAN
NICHOLAS LAM JUN XIAN
KYRENE CHUA
LU JIAYE
NG CHNG KAI JOVEN
GERALD ONG YU REN
LEE WEN YI
LAI YU'EN
TAN YI NING
ELISE LIM JIA JING
GOH QIQI YUKI
JOLENE CHIA ZU LIN
CASEY LOCK
TAN KUAN JUE CLARENCE
ALICIA
SI HUI
ANGELINE
NICHOLAS PEY
YI KAI
CHERYL TAY
Group 3
Group 4
KATHERINE TOH SHI MIN
CHONG JIN KANG
ADRIEL LEWI
KHOO JING XUAN
TAN YI LIN
WONG SHU JUAN
CHERYL YEO XUE TING
WEE WAN QING ERICA
GAVIN LIM JUN WEI
DICKSON LEE YUE JUN
QUEK XIANG
YANG XIN YI
SHANNON TOH YING EN
MIKI TAN WEI XI
WHANG SOK YANG
WONG YEOW KANG
YEO JIAN WEI
JOANNA SIM
NEO XIN YI, ETHEL
NG ZU WEI
LEE DYNN EON
CHU JIA YI
AW ERNG HENG, CLARISSE
EUNICE
CRYSTAL
JUN JIE
YOCK KEAT
HUI SHAN

Recess Duty

Lower Secondary
Group A: Odd weeks
Group B: Even weeks
LAURA LAI JIA EN

LIM JIAN SAN
GOH ZHONG KIAN, JUSTIN
BRYAN SHEE LE WEI
LU JIAYE
GERALD ONG YU REN
LAI YU'EN
ELISE LIM JIA JING
JOLENE CHIA ZU LIN
TAN KUAN JUE CLARENCE
CHONG JIN KANG
KHOO JING XUAN
WHANG SOK YANG
DICKSON LEE YUE JUN
NEO XIN YI, ETHEL
SHANNON TOH YING EN
AW ERNG HENG, CLARISSE
YEO JIAN WEI
LEE DYNN EON

Upper Secondary
Group A: Odd weeks
Group B: Even weeks
Antonia
Shift 1

Si Hui
Shift 1
Erin
Shift 1
Danielle
Shift 1
Kenny
Shift 1
Ian
Shift 1
Yann Xi
Shift 1
Aloysius
Shift 1
Alicia
Shift 1
Nicholas Pey
Shift 1
Crystal
Shift 1
Cheryl Tay
Shift 1
Andrea
Shift 1
Eunice
Shift 1
Jia Yi
Shift 1
Zi Yang
Shift 1
Li Xian
Shift 1
Felecia
Shift 1
Wen Yi
Shift 1
Joven
Shift 1
Katherine
Shift 1
Shu Juan
Shift 1
Miki
Shift 1
Gavin
Shift 1
Quek Xiang
Shift 1
Yeow Kang
Shift 1
Yi Kai
Shift 2

Ryan
Shift 2
Huiling
Shift 2
Cheryse
Shift 2
Xinying
Shift 2
Yi Yong
Shift 2
Jazlyn
Shift 2
Beatrix
Shift 2
Angeline
Shift 2
Jun Jie
Shift 2
Yock Keat
Shift 2
Huishan
Shift 2
Yu Ting
Shift 2
Shu Min
Shift 2
Damien
Shift 2
Nicholas Lam
Shift 2
Kyrene
Shift 2
Yi Ning
Shift 2
Yuki
Shift 2
Adriel
Shift 2
Yi Lin
Shift 2
Xin Yi
Shift 2
Joanna
Shift 2
Zu Wei
Shift 2
Cheryl Yeo
Shift 2
Casey
Shift 2NCSC Duty List T3W4

Nan Chiau High School Student Council Weekly Duty List Term 3 Week 4 [22 th July 2019 - 26 th July 2019] Morning Duty:...