Monday, June 26, 2017

Groupings for Term 3

Morning Duty


Group 1Group 2Group 3Group 4
NICHOLASADRIELJOVENDAMIEN
XIN YIGAVINQUEK XIANGANDREA
SHU JUANYU TINGLI XIANSHU MIN
JIAN WEICLARENCEMIKIBRYAN
JIN KANGJUSTINJIAN SANDYNN EON
YU'ENJING XUANGERALD ELISE
ETHELSOK YANGDICKSON CLARISSE
JIAYEELAINEERICAJOLENE
LAURAYU XINSHANNON 

Recess Duty

Lower SecondaryOdd WeekEven Week
JIAN WEICLARENCE
JIN KANGJUSTIN
YU'ENJING XUAN
ETHELSOK YANG
JIAYEELAINE
BRYAN LAURA
DYNN EONJIAN SAN
ELISEGERALD
CLARISSEDICKSON
JOLENE ERICA
SHANNON YU XIN
Upper Secondary


Odd WeekEven Week
ZU WEIYEOW KANG
JIA YICASEY
KATHERINEFELECIA
XIN YIWEN YI
SHU JUANADRIEL
YUKIGAVIN
YI NINGYU TING
YILINZI YANG
JOVENKYRENE
QUEK XIANGANDREA
LI XIANSHU MIN
MIKIJOANNA
NICHOLAS DAMIEN
CHERYL

NCSC Duty List T3W5 C

Nan Chiau High School Student Council Canteen Duty List Term 3 Week 5 [23 rd  July 2018 - 27 th  July 2018] Lower Secondary Cante...