Sunday, January 7, 2018

2018 Term 1 Groupings

Morning Duty


GROUP 1GROUP 2GROUP 3GROUP 4
SHU MINSHU JUANMIKIQUEK XIANG
LI XIANYU TINGXIN YIANDREA
GAVINNICHOLASDAMIENADRIEL
YU XINJOVENCLARISSEJOLENE
ERICALAURAZHIYANZROY
NICOLEJASMINEELISEELAINE
SOK YANGETHELMIN YAOGERALD
JING JIEBRANDAJUSTINWEI XUAN
SHANNONJIAN SANMEGANYU'EN
STUARTHILDAHDYNN EONLECIA
JIN KANGJIAYEZOECLARENCE
YU QINGTZE AANBRYANJOSHUA
DICKSONJING XUANXUAN QIJIAN WEI
ZENDENAN QIEMILY

Recess Duty

Lower SecondaryOdd WeekEven Week
NICOLEJASMINE
JING JIEBRANDA
STUARTHILDAH
YU QINGTZE AAN
ZENDENAN QI
ZHIYANZROY
MIN YAOWEI XUAN
MEGANLECIA
ZOEJOSHUA
XUAN QIEMILY

Upper Secondary

Odd WeekEven Week
FELECIAKATHERINEJOANNAJIA YI
CHERYL KYRENEWEN YIYI NING
CASEYSHU MINYUKIYILIN
MIKILI XIANSHU JUANQUEK XIANG
XIN YIZI YANGYU TINGYEOW KANG
ZU WEIGAVINNICHOLASADRIEL
DAMIENYU XINJOVENANDREA
CLARISSEERICALAURAJOLENE
ELISESOK YANGETHELELAINE
JUSTINSHANNONJIAN SANGERALD
DYNN EONJIN KANGJIAYEYU'EN
BRYANDICKSONJING XUANCLARENCE
JIAN WEI

NCSC Duty List T3W4

Nan Chiau High School Student Council Weekly Duty List Term 3 Week 4 [22 th July 2019 - 26 th July 2019] Morning Duty:...