Sunday, July 15, 2012

NCSC New Grouping 2012

Hey Councillors! With the inclusion of our new sec ones, there will be changes made to the groupings. As We have a total of 91 councillors currently, I am able to split you all into 3 groups which will lessen each of your burden. Please take note of your new groupings! ~ Yang Hou :)

Group 1
No.
Name
Class
No.
Sec 1 Jr Attached
Jr. Class
1
Hui Xian
2A
11
Jewell
1A
2
En Rui
2A
12
Yong Li
1F
3
Winston
2B
13
Gilbert
1G
4
Zhen Ning
2C
14
Hai Ting
1B
5
Alzena
2E6
Si Xuan
2E
15
Sherlyn Leo
1H
7
Feng Ju
2E
16
Zhi Xiong
2C
8
Wei Ling
2F
17
Jasmine
1F
9
Afrina
2G
18
Celine
1C
10
Yan Yun
2H
19
Xue Ying
1D20
Sebastian
3B
Total: 30
21
Wei Ying
3B
Sec 1: 9
22
Shu Yan
3C
Sec 2: 10
23
Yang Hou
3D
Sec 3: 11
24
Sherlyn Kong
3F
M: 9
25
Angela
3F
F: 21
26
Qi Hui
3G
27
Yi Si
3G
28
Afiqah
3G
29
Choon Lei
3H
30
Marcus
3IGroup 2
No.
Name
Class
No
Sec 1 Jr Attached
Jr. Class
1
Shi Jun
2A2
Elton
2A3
Wen Ni
2C
12
Jun Rong
1C
4
Yong Zhi
2C
13
Ivan
1H
5
Genevieve
2E
14
En Ci
1A
6
Cin Dee
2E
15
Li lin
1D
7
David Jr
2F
16
Darren
1F
8
Chelsey
2F9
Shermaine
2G
17
Jing Xuan
1B
10
Hui Wen
2H
18
Manita
1G
11
Siew Ting
2I
19
Xiang Yin
1E20
Jia Ning
3A
Total: 30
21
Wang Piao
3A
Sec 1: 8
22
Jolene Tan
3B
Sec 2: 11
23
Yong Xuan
3B
Sec 3: 11
24
Jia Suan
3E
M: 11
25
Soo Zhen
3E
F: 19
26
Sofea
3F
27
Hafizh
3G
28
Mei Chun
3G
29
Joel
3I
30
Yang Jie
3JGroup 3
No.
Name
Class
No
Sec 1 Jr Attached
Jr. Class
1
Yi Jie
2A
11
Jovan
1A
2
Po Kee
2B
12
Charmaine
1H
3
Gabriel
2B
13
Alvan
1C
4
Chua Ming
2B
14
Meng Wee
1G
5
Zhi Cheng
2C
15
Grace
1A
6
Evangel
2E
16
Yu Jia
1F
7
Paxton
2E
17
Yi Xuan
1D
8
Wei Yang
2F
18
Ramond
2C
9
Wisely
2G
19
Jarren
1F
10
Ryan
2H
20
Zhi Hao
1B21
Hui Yi
3B
Total: 31
22
Hui Qi
3B
Sec 1: 10
23
Alicia
3D
Sec 2: 10
24
Georgia
3E
Sec 3: 11
25
Jasling
3E
M:15
26
Kimi
3E
F: 16
27
Shi Hui
3F
28
Seri
3F
29
Thaddaeus
3G
30
Luwen
3I
31
Glenn
3J

NCSC Duty List T3W1

Nan Chiau High School Student Council Weekly Duty List Term 3 Week 1 [25 th  June 2018 - 29 th  June 2018 ] Morni...