Sunday, February 21, 2016

NCSC Duty List T1W8 C

Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 1 Week 8 [22nd Feb 2016 ~ 22th Feb 2016] –
Lower Sec: Group B
Upper sec: Group 2

Lower Secondary

Patrolling ICs:
Team 1: Zu Wei & Joanna
Team 2: Shu Juan & Katherine

Canteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Andrea & Damien
Field Area: Gavin, Felecia & Xin Yi
Parade Square: Yuki, Adriel & Shu Min

CWO: Quek Xiang & Cheryl


Upper Secondary

Patrolling ICs: 
Team 1: Jin Ying & Sandy
Team 2: Ian & GenevieveCanteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Crystal & Charlotte
Field Area: Cheryl, Si Hui & Yi Xuan
Parade Square: Hui Ling, Emily & Reagan

CWO: Yi YongNCSC Duty List T3W5 C

Nan Chiau High School Student Council Canteen Duty List Term 3 Week 5 [23 rd  July 2018 - 27 th  July 2018] Lower Secondary Cante...