Sunday, February 28, 2016

NCSC Duty List T1W9 CNan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 1 Week 9  [29th Febuary 2016 ~ 4th March 2016] –
Lower Sec: Group A
Upper sec: Group 3

Lower Secondary

Patrolling ICs:
Team 1: Li Xian & Xiu Pei
Team 2: Zi Yang & Yi Lin

Canteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Yi Ning & Wen Yi
Field Area: Jia Yi, Kyrene, Nicholas Lam
Parade Square: Joven, Yeow Kang, Casey

CWO: Miki & Yu Ting
Upper Secondary

Patrolling ICs:
Team 1: Alicia & Kendrick
Team 2: Nicholas Pey & Vera


Canteen Area Patrolling:
Bookshop Pathway: Yann Xi & Xin Rong
Field Area: Yock Keat, Trena & Hui Shan
Parade Square: Cheryse, Sean & Elicia

CWO: Constance

NCSC Duty List T3W5 C

Nan Chiau High School Student Council Canteen Duty List Term 3 Week 5 [23 rd  July 2018 - 27 th  July 2018] Lower Secondary Cante...