Sunday, January 15, 2012

*** Please be on time for your duty!

Upper Sec Recess:
1st shift: 0955-1015
2nd shift: 1015-1035

Lower Sec Recess:
1040-1115
(10 mins to eat aft duty)


Nan Chiau High School
Student Council

Canteen Duty List
Term 1 Week 3 [16th January- 20th January 2012] Group 1

Lower Secondary

Patrolling ICs: Yan Yun, Feng Ju

Staircase Duty:
Near Council Room: Wisely
Near Canteen Girls’ Toilet: Genevieve

Canteen Entrances:
Near the Bookshop: Shi Jun
Near the Field: Zhen Ning, Shermaine, Gabriel
Near the Quadrangle: Yong Zhi, Yi Jie, Chua Ming

Canteen between the stalls:
Councilors: En Rui

Upper Secondary

Shift 1:

Patrolling ICs: Kimi, Si Ling

Staircase Duty:
Near Council Room: Cheryl Ang
Near Canteen Girls’ Toilet: Say Hao

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Michelle
Near the Field: Shu Yan, Hui Qi, Georgia
Near the Quadrangle: Feng Xia, Madeleine, Jing Yi

Shift 2:

Patrolling ICs: Yong Xuan, Alicia

Staircase Duty:
Near Council Room: Jack
Near Canteen Girls’ Toilet: Claire

Canteen Entrances:
Near Bookshop: Shi Ting
Near the Field: Seri, Marcus, Yang Jie
Near the Quadrangle: Choon Lei, Joey, Jolene

NCSC Duty List T3W1

Nan Chiau High School Student Council Weekly Duty List Term 3 Week 1 [25 th  June 2018 - 29 th  June 2018 ] Morni...