Tuesday, January 31, 2012

*** since there's staggered lunch now, Sec 2s please take your own initiative and have lunch with your own departments :)

Temporary
Allocation of Sec 2 councillors into departments
Tues:Mon:
Admin
Discipline
Lim Si Xuan
2E
Chua Ming
2B
Tan Chang Ri Gabriel
2B
Soh Yi Jie
2A
Lim Jie Jia, David
2F
Chiam He Wen, Alzena
2E
Lee Yan Yun
2H
Shermaine Ong Shi Min
2G
Wed:Thurs:
Publicity
Welfare and Training & Development
Lim En Rui
2B
Wee Shi Jun
2A
Ng Wen Ni
2C
Kum Po Kee
2B
Tham Zhi Cheng
2C
Zhou Fengju
2E
Afrina Bte Zaidi
2G
Siti Nurhashimah Bte Jamal
2G
Thurs: Tues:
Student Welfare
Human Resource
Oh Hui Xian
2A
Lee Sze Cheng, Genevieve
2E
Tham Jing Heng, Elton
2A
Seow Wei Xun Winston
2B
Quek Zhen Ning
2C
Wang Yong Zhi
2C
Ang Siew Ting
2I
Kwek Zhi Yong, Wisely
2G

NCSC Duty List T3W1

Nan Chiau High School Student Council Weekly Duty List Term 3 Week 1 [25 th  June 2018 - 29 th  June 2018 ] Morni...